2018-01-09
9263 / 0

Sarajevo: Biciklistička staza će povezivati Alipašinu ulicu sa parkom Jezero


0

A

Radnici građevinske firme Grakop su, s obzirom na povoljne vremenske uslove, nastavili radove na izgradnji biciklističke staze koja će povezivati ulicu Alipašina sa parkom Jezero, a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Centar Sarajevo.

Jedan od osnovnih ciljeva realizacije ovog projekta je omogućavanje nesmetane putne komunikacije biciklistima i pješacima koji žele uživati u zelenoj oazi, u parku Jezero.

Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme Grakop koja je angažovana kao izvođač radova, kazao je da će se izgradnja odvijati u fazama kako bi se prolaznicima omogućila nesmetana putna komunikacija, a završetak radova isključivo ovisi od vremenskih uslova. 

"Krajem novembra prošle godine započeli smo radove na izgradnji biciklističke staze. Prva faza izgradnje odnosi se na dionicu od Ulice Sutjeska do ulaza u kompleks Zetra. Dužina prve dionice iznosi 841 metar, a podijeljena je na deset poddionica. Trenutno radimo poddionicu od raskršća sa Ulicom Bolnička do pijace Ciglane. Ugrađuju se betonski ivičnjaci i vadi postojeća betonska galanterija. U toku ove sedmice planirana je ugradnja betonske podloge na biciklističkoj stazi. Druga faza izgradnje obuhvata dionicu od ulaza u kompleks Zetra do parka Jezero dužine 802 metra. Ukupna dužina biciklističke staze iznosi oko 1.644 metara. Završna podloga biciklističke staze će biti asfalt obojen u crvenu boju. Uz biciklističku stazu ostaje i pješačka staza, a njihova širina će biti oko četiri metra. Dinamika izvođenja radova uveliko će zavisiti od vremenskih uslova", pojasnio je Topalović.