Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu – kontakt, adresa, telefon

- Advertisement -

Adresa

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email: info@kcus.ba;
Telefon: + 387 33 29 70 00
Fax: + 387 33 26 59 10

Centralna sterilizacija

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef OJ Prof. dr. Adnana Talić – Tanović + 387 33 297 677
Glavni tehničar + 387 33 298 187 + 387 33 298 840 sterilizacija@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 298 422
Sterilizacija + 387 33 298 188

Elektro služba

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Elektro službe Ćamil Durović , dipl. ing. el. + 387 33 297 040 + 387 33 297 814 elektro.sluzba@kcus.ba
Dežurni električari krug Koševo (24 sata) + 387 33 297 215
Dežurni električari Jezero (24 sata) + 387 33 566 422
DIP Dežurni električar + 387 33 566 422

Građevinska služba

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Građevinske službe + 387 33 298 593 + 387 33 297 814 muhamed.kadrić@kcus.ba
Građevinsko-zanatski radovi + 387 33 297 140
Hortikultura i infrastruktura + 387 33 298 593
Hidroinstalacije + 387 33 298 593
RADIONICA – Stolarska + 387 33 297 151
RADIONICA – Bravarska + 387 33 297 787
RADIONICA – Molerska + 387 33 298 200
RADIONICA – Vrtlarska + 387 33 298 201
RADIONICA – Vodoinstalateri + 387 33 297 220
RADIONICA – Limarska + 387 33 298 199

Klinička apoteka

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Kliničke apoteke Mr. ph. Dubravka Aleksić – Jovanović + 387 33 297 097
Sekretar
+ 387 33 297 224
+ 387 33 266 840
+ 387 33 298 308 kapoteka@kcus.ba
Glavni tehničar + 387 33 298 096
Šef službe za prijem i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava i pomagala + 387 33 297 562
Šef galenskog laboratorija + 387 33 298 045
Šef službe za nabavku i obradu podatakaa + 387 33 298 142
Galenski laboratorij + 387 33 297 347
+ 387 33 298 596
+ 387 33 298 728
Služba za nabavu, javnu nabavku i obradu podataka + 387 33 298 444
+ 387 33 298 445
+ 387 33 297 978
+ 387 33 298 520
+ 387 33 298 537
+ 387 33 298 030
+ 387 33 297 875
+ 387 33 266 841
+ 387 33 298 745
+ 387 33 298 715
Služba za prijem i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava + 387 33 297 312
+ 387 33 297 092
+ 387 33 298 250
+ 387 33 298 028
Expedit + 387 33 297 899
Šef odjela kliničke farmakologije + 387 33 298 400
Odjeljenje klinička farmakologija + 387 33 297 077
+ 387 33 297 078
+ 387 33 298 537

Klinička biohemija sa imunologijom

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef OJ Klinička biohemija sa imunologijom Prim. Suzana Tihić-Kapidžić, mr. ph. spec. med. biohem + 387 33 297 501
Glavni laborant OJ Klinička biohemija sa imunologijom + 387 33 297 036
Tehnički sekretar OJ Klinička biohemija sa imunologijom + 387 33 297 050 + 387 33 297 844 k.biohemija@kcus.ba
Prijem za venepunkcije i informacije + 387 33 297 313
Prijem za izdavanje nalaza i informacije + 387 33 297 304
Odjeljenje za urgentnu dijagnostiku sa odsjecima + 387 33 297 321
+ 387 33 297 149
Odsjek KUM + 387 33 298 108
Odsjek Centar za Srce + 387 33 298 183
Odsjek Jezero + 387 33 566 514
Laboratorij koagulacija + 387 33 298 325
Odjeljenje standardne kliničke laboratorijske dijagnostike Toksikologija
+ 387 33 297 664
Hormoni štitne žlijezde
+ 387 33 297 733
Hematologija
+ 387 33 297 358
Hormoni
+ 387 33 297 655
+ 387 33 297 879
Urini
+ 387 33 297 701
Odjeljenje za imunologiju + 387 33 298 081
+ 387 33 297 030
+ 387 33 297 031

Klinička mikrobiologija

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Amela Dedeić – Ljubović + 387 33 297 026 mikrobiologija@kcus.ba
Lokal prijemne službe (prizemlje) + 387 33 297 923
Glavni laborant OJ + 387 33 298 213
Tehnički sekretar + 387 33 297 915 + 387 33 298 525
Lokal prijemne službe (III sprat DIP) + 387 33 298 681
Laboratorij za aerobne bakterijske infekcije + 387 33 298 291
Laboratorij za hemokulture i likvore + 387 33 298 291
Laboratorij za urinarne infekcije + 387 33 298 355
Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih crijevnih infekcija + 387 33 298 248
Laboratorij za seksualno prenosive bolesti + 387 33 298 290
Laboratorij za kontrolu bolničkih infekcija + 387 33 298 289
Laboratorij za mikologiju + 387 33 297 931
Laboratorij za parazitologiju + 387 33 298 248
Laboratorij za virusologiju + 387 33 298 168
Laboratorij za imunodijagnostiku zaraznih bolesti + 387 33 297 920
+ 387 33 298 221
Laboratorij za molekularnu dijagnostiku + 387 33 297 888

Klinička patologija, citologija i humana genetika

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Nurija Bilalović + 387 33 298 364 + 387 33 297 826 kcuspatologija@kcus.ba
Ljekarske sobe DIP III sprat + 387 33 298 364
+ 387 33 297 034
+ 387 33 298 695
+ 387 33 298 263
Ljekarska soba citologa DIP II sprat:
Dr. Silajdžić-Brkić
+ 387 33 297 854
Ljekarska soba + 387 33 298 406
Laboratorija za humanu genetiku + 387 33 298 405

Klinika urgentne medicine

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šefa Klinike Prof. dr Dželaludin Junuzović + 387 33 297 955
Glavna sestra klinike + 387 33 297 979 kum@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 020 + 387 33 250 830
Hirurška ambulanta + 387 33 297 708
Internističa ambulanta + 387 33 297 189

Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. mr. sci. med. dr. Amela Katica Mulalić + 387 33 297 576 + 387 33 297 841
Glavna sestra klinike + 387 33 297 715 anestezija.kcus@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 576 + 387 33 297 841
Intenzivna njega + 387 33 297 131
Ambulanta za terapiju boli + 387 33 298 439
Ambulanta za preoperativne preglede + 387 33 298 447
Internističke ambulante + 387 33 298 237
+ 387 33 297 759
+ 387 33 298 441
Administracija + 387 33 298 443

Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. šefa klinike Prim. dr. Dževdet Radončić + 387 33 298 253
+ 387 33 298 251
+ 387 33 298 438 klinikazakardiologiju@kcus.ba
Kardiologija 033/297 500 033/297 805
Angiologija 033/297 209
Naručivanje pacijenata za Color Doppler – radnim danom od 9 – 14 sati na + 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za hospitalizaciju – radnim danom od 9 – 14 sati na tel + 387 33 297 679

Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom glave i vrata

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Adnan Kapidžić + 387 33 297 282
Glavna sestra klinike + 387 33 297 348 orlmf@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 196
n/a Ambulanta u DIP-u + 387 33 297 640
+ 387 33 297 175
n/a Kabinet za audiologiju + 387 33 297 657
n/a Kabinet za fonijatriju + 387 33 298 360
n/a Logoped + 387 33 298 288
n/a Bolesnička odjeljenja + 387 33 297 197
+ 387 33 297 198
Dežurni ljekar + 387 33 297 281
+ 387 33 298 614

Klinika za kožne i venerične bolesti

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Emina Kasumagić – Halilović + 387 33 297 012 kozna.klinika@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 262 + 387 33 297 801
Recepcija + 387 33 297 263
Kabinet za alergologiju + 387 33 297 176
Dežurni ljekar + 387 33 298 374
Kabinet za dermatoskopiju + 387 33 298 375
Prijemna ambulanta + 387 33 297 170
Intervencija + 387 33 298 373

Klinika za dječiju hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Zlatan Zvizdić + 387 33 250 293
Glavna sestra Klinike + 387 33 250 346 djecija.hirurgija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 250 321 + 387 33 250 334
Ambulanta + 387 33 566 414

Klinika za fizijatriju i rehabilitaciju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr sc. Narcisa Vavra – Hadžiahmetović + 387 33 214 156 fizijatrija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 381
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 385
Odjeljenje + 387 33 297 295
Ambulanta + 387 33 297 384
Ljekarske sobe + 387 33 297 652
+ 387 33 298 116
+ 387 33 297 969
+ 387 33 298 464
+ 387 33 297 958
Urodinamika +387 33 298 214
EMG +387 33 298 489
Fizikalna terapija + 387 33 296 536
Okupaciona terapija +387 33 297 022
Glavni fizioterapeut +387 33 297 086
Medicinska dokumentacija +387 33 297 023
Lokalitet Ilidža +387 33 771 140

Internističke discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor internističke discipline Prof. dr. Senija Rašić + 387 33 298 505
local : 8505
Tehnički sekretar + 387 33 297 123
local : 7123

Klinika za gastroenterohepatologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. sc. Amra Puhalović + 387 33 297 246
Tehnički sekretar + 387 33 297 246 + 387 33 297 822
+ 387 33 297 823
gastro@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 298 180
Odjeljenje za kliničku hepatologiju + 387 33 297 242
Odjeljenja za kliničku gastroenterologiju sa dijagnostičkom i terapeutskom endoskopijom + 387 33 297 758
Ambulanta DIP + 387 33 297 659

Disciplina za ginekologiju i porodiljstvo

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof.dr. Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović + 387 33 566 454

Klinika za ginekologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. dr. Senad Murtezić + 387 33 566 454 +387 33 213 861
+387 33 566 528
ginekologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 250 263
Tehnički sekretar klinike + 387 33 566 454
Centrala + 387 33 250 250
Prijemna ambulanta + 387 33 250 256
Recepcija + 387 33 566 535
Odjeljenje ginekologije + 387 33 250 343
Intenzivna njega + 387 33 250 266
Dijagnostika i poliklinika – UZ kabinet + 387 33 250 285
Bračni sterilitet + 387 33 250 254
Kolposkopija i citologija +387 33 250 292
+ 387 33 250 274

Klinika za hematologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. sci. dr. Alma Sofo – Hafizović + 387 33 297 948 + 387 33 298 742 hematologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 930
Sekretarijat + 387 33 297 160
Odjeljenje za transplantaciju koštane srži + 387 33 297 240
+ 387 33 297 307
Intenzivna njega + 387 33 297 929
Odjeljenje za visokodoznu terapiju + 387 33 297 929
Odjeljenje za transplataciju matičnih stanica + 387 33 297 240
Odjeljenje za kliničku hematologiju i hemoterapiju + 387 33 297 119
+ 387 33 297 128
Dnevni hematološki tretman + 387 33 297 241
Ljekarske sobe + 387 33 297 305
+ 387 33 297 965
+ 387 33 297 580
+ 387 33 298 122
+ 387 33 297 135
Hematološko savjetovalište + 387 33 297 161
Recepcija-Kartoteka DIP + 387 33 297 288
Soba dežurnog ljekara + 387 33 297 128
Apoteka + 387 33 297 124
Prijemna ambulanta + 387 33 298 744
Recepcija + 387 33 298 120
PROČITAJTE JOŠ:  Dok su svećenici bili na misama, provaljeno u zgradu nadbiskupskog Ordinarijata vrhbosanskog

Klinika za hemodijalizu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Klinike Dr. sci. med. Amela Bećiragić + 387 33 298 166 + 387 33 298 225
Glavna sestra Klinike + 387 33 297 159
Ljekarske sobe +387 33 297 039
+387 33 297 039
+387 33 297 168
+387 33 298 089
+387 33 298 046
Klinika za hemodijalizu dijalizne sale +387 33 297 169
+387 33 297 188
+387 33 298 208
Glavna sestra odjeljenja dnevna bolnica + 387 33 298 304
Sala + 387 33 298 358
Medicinska dokumentacija + 387 33 298 207
Šef odjeljenja “Satelitski dijalizni centar Ilidža” Prim. dr. Avdić Emir + 387 33 298 304
Glavna sestra odjeljenja “Satelitski dijalizni centar Ilidža” + 387 33 298 358

Klinika za infektivne bolesti

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šef Klinike Dr. sci. med. Rusmir Baljić + 387 33 297 019 + 387 33 297 214 klinikazainfektivnebolesti@gmail.com
Glavna sestra Klinike + 387 33 297 355
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 019
Specijalističke ambulante sa savjetovalištima + 387 33 298 495
Prijemno – trijažna ambulanta + 387 33 297 250
Intenzivna – poluintenzivna njega + 387 33 297 346
Odjel Kliničke infektologije, HIV/AIDS + 387 33 297 251

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Klinike Doc. dr. sci. med. dr. Nermir Granov + 387 33 297 041
Glavna sestra klinike + 387 33 298 385 + 387 33 298 436 kardiovaskularna.hirurgija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 941 + 387 33 298 522
Šef odjeljenja za kardiohirurgiju Prof. dr. Ilirijana Haxhibeqiri Karabdić + 387 33 298 311
Šef odjeljenja za vaskularnu hirurgiju Doc.dr. Nedžad Rustempašić + 387 33 298 311
Šef odjeljenja za intenzivnu njegu Prof. dr. Ermina Mujičić + 387 33 298 178
Šef odjeljenja ambulantno dijagnostičkog odjela Doc. dr. Amel Hadžimehmedagić + 387 33 298 311
Ambulanta kardiohirurška + 387 33 298 197
Ambulanta kardiološka + 387 33 298 101
Ambulanta za elektrostimulaciju + 387 33 298 219
Ambulanta vaskularna + 387 33 298 101
Odjeljenje intenzivne njege + 387 33 298 172
+ 387 33 298 174
Odjeljenje za vaskularnu i kardiohirurgiju + 387 33 298 403

Klinika za nefrologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Damir Rebić + 387 33 297 043 + 387 33 297 816 nefrologija@kcus.ba
Glavna sestra Klinike + 387 33 297 925 + 387 33 297 817
Odjel kliničke nefrologije + 387 33 297 223
Odjel specifične njege + 387 33 297 310
Šef odjela kliničke nefrologije Prim. dr. sc. dr Jasminka Džemidžić + 387 33 297 154
Šef Odjela specifična njega Doc.dr Snežana Unčanin + 387 33 298 158
Nefrološko savjetovalište + 387 33 297 155
+ 387 33 298 361
Dežurni ljekar + 387 33 297 158
Ljekarske sobe + 387 33 297 400
+ 387 33 297 401
+ 387 33 297 402
+ 387 33 298 738
+ 387 33 298 160

Hirurške discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Dželaludin Junuzović + 387 33 298 777
Tehnički sekretar + 387 33 298 777
+ 387 33 297 134

Klinika za neurohirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc.dr.sci. med. Haso Sefo + 387 33 297 021 + 387 33 297 820
+ 387 33 298 110
neurohirurgija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 298 133
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 317
Ambulanta klinike (dip) + 387 33 297 651

Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Amela Begić + 387 33 298 568 nuk.medicina@kcus.ba
Glavna sestra klinika + 387 33 297 167
Tehnički sekretar klinike + 387 33 298 338
+ 387 33 298 321
+ 387 33 298 246
+ 387 33 298 532
Odjeljenje za oboljenja štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju + 387 33 297 340
PET/CT odjelenje + 387 33 298 330 + 387 33 298 330
Odjeljenje za dijagnostiku “in vivo” (PET/CT i gama kamera) + 387 33 298 330
+ 387 33 330 310
+ 387 33 298 330 nuk.medicina@kcus.ba
Odjeljenje za radionuklidnu terapiju + 387 33 298 387 + 387 33 298 380 radionuklidni-odjel@hotmail.com

Klinika za očne bolesti

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Amila Alikadić – Husović + 387 33 297 217
Glavna sestra klinike + 387 33 297 767 advija.kadric@kcus.ba
ocna.klinika@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 217 + 387 33 297 818
Ambulanta klinike + 387 33 297 763

Klinika za onkologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šef klinike Prof. dr.Semir Bešlija + 387 33 297 356 onkologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 775 + 387 33 298 526
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 673
Recepcija + 387 33 297 180
Ambulanta + 387 33 297 963
+ 387 33 298 054
+ 387 33 297 008
+ 387 33 297 978
+ 387 33 297 047
+ 387 33 297 276
Odjel medicinske onkologije + 387 33 298 195
Odjel radijacijske onkologije + 387 33 298 414

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. dr. sci. med.Jusuf Šabanović + 387 33 298 284 + 387 33 298 528 abdominalna.hirurgija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 954
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 134
Prijemna ambulanta klinike + 387 33 298 440
Odjeljenje Hepatobilijarna hirurgija C1-2 + 387 33 297 326
Odjeljenje Gastrointestinalna hirurgija C4-5 + 387 33 297 327
Odjeljenje Minimalno invazivne hirurgije sa op. salama C9 + 387 33 297 274
Odjeljenje Glandularno odjeljenje C8 + 387 33 297 205
Ambulanta glandularnog odjeljenje C8 + 387 33 297 211
Ljekarske sobe + 387 33 297 555

Klinika za ortopediju i traumatologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Đemil Omerović + 387 33 297 600
+ 387 33 298 014
Glavna sestra klinike + 387 33 297 292 ortotrauma@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 600
Ambulantno – poliklinički trakt + 387 33 297 315
Ambulantadječijeg odjeljenja + 387 33 298 145
Intenzivna njega sa operacionim salama + 387 33 297 670
Spinalno odjeljenje sa endoprotetikom + 387 33 297 658
+ 387 33 297 626
Dječije odjeljenje + 387 33 297 617
Septično odjeljenje + 387 33 297 636
Odjeljenje za maligna oboljenja koštanih sistema + 387 33 297 367

Disciplina za zdravlje djeteta

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Edo Hasanbegović + 387 33 566 428 + 387 33 566 525 pedijatrija@kcus.ba

Pedijatrijska klinika 1

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Danka Pokrajac + 387 33 566 428 + 387 33 566 525 pedijatrija@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 566 428
Glavna sestra klinike + 387 33 566 429
Centrala + 387 33 566 400
Prijemna ambulanta + 387 33 566 435
Recepcija + 387 33 566 498
ODJEL I Kardiologija + 387 33 566 452
ODJEL I Kardiološko savjetovalište + 387 33 566 405
ODJEL II Endokrinologija + 387 33 566 478
ODJEL II Alergoimunoreumatologija + 387 33 566 501
ODJEL II Endokrinološko savjetovalište + 387 33 566 490
ODJEL II Alergoimunoreumatološko savjetovalište + 387 33 566 508
ODJEL III Gastroenterohepatologija + 387 33 566 499
ODJEL III Gastroenterohepatološko savjetovalište + 387 33 566 510

Pedijatrijska klinika 2

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Feriha Hadžagić-Ćatibušić + 387 33 566 428 + 387 33 566 525 pedijatrija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 566 428
Centrala + 387 33 566 400
Prijemna ambulanta + 387 33 566 435
Recepcija + 387 33 566 498
ODJEL I Neonatalna intenzivna njega i terapija + 387 33 566 437
ODJEL I Neonatologija + 387 33 566 453
ODJEL I Neonatološko savjetovalište + 387 33 566 506
ODJEL II Pedijatrijska intenzivna njege i terapija + 387 33 566 423
ODJEL III Hematoonkologija + 387 33 566 534
ODJEL III Hematoonkološko savjetovalište + 387 33 566 553
ODJEL IV Neuropedijatrija + 387 33 566 456
ODJEL IV Neuropedijatrijsko savjetovalište + 387 33 566 457
ODJEL IV Nefrologija + 387 33 566 524
ODJEL IV Nefrološko savjetovalište + 387 33 566 552
ODJEL IV Pulmologija + 387 33 566 520
ODJEL IV Pulmološko savjetovalište + 387 33 566 509

Klinika za plućne bolesti “Podhrastovi”

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. sc. med. Bakir Mehić + 387 33 290 601 podhrastovi@kcus.ba
Centrala + 387 33 290 600
Prijemna služba u DIP + 387 33 297 934
+ 387 33 297 122
Tehnički sekretar (u radno vrijeme) + 387 33 290 601 + 387 33 290 633

Klinika za porodiljstvo

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. mr. sci. med. dr. Mohamed Abou El Ardat + 387 33 566 454 + 387 33 213 861
+ 387 33 566 528
ginekologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 250 263
Tehnički sekretar klinike + 387 33 566 454
Centrala + 387 33 250 250
Recepcija + 387 33 566 535
Porođajne sale + 387 33 250 259
Porođajne sale + 387 33 250 259
Puerperij + 387 33 250 272
+ 387 33 250 282
Patologija trudnoće + 387 33 250 305
Neonatologija + 387 33 250 269
+ 387 33 250 313
+ 387 33 250 317
Dijagnostika i poliklinika – UZ kabinet + 387 33 250 285

Dijagnostičke discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Sandra Vegar Zubović + 387 33 297 541

Klinika za radiologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Mr. sc. dr. Fuad Zukić + 387 33 297 541 fuad.zukic@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 541 + 387 33 297 811
Recepcija za izdavanje nalaza + 387 33 297 533
Recepcija MRI + 387 33 298 226
MRI Dijagnostika + 387 33 298 229
Angiosala + 387 33 298 496
+ 387 33 298 483
Interventna i vaskularna dijagnostika + 387 33 298 401
Pedijatrijska radiologija + 387 33 297 731
Glavni tehničar Klinike + 387 33 297 548
+ 387 33 297 007
RTG kabinet na Ortopediji + 387 33 297 674
RTG kabinet na Pedijatriji + 387 33 566 400
RTG kabinet na KUM-u + 387 33 297 768
PROČITAJTE JOŠ:  Pucnjava kod sarajevske Vijećnice

Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. sci. Sanela Salihagić + 387 33 297 024
Glavna sestra klinike + 387 33 297 025 plasticna.hirugija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 277
Ambulanta klinike (DIP) + 387 33 297 765

Klinika za torakalnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Ilijaz Pilav + 387 33 297 229
Glavna sestra klinike + 387 33 297 937 torakalna.hirurgija@kcus.ba
Ambulanta za preglede DIP I. sprat + 387 33 297 904
+ 387 33 298 135

Klinika za urologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šefa klinike Doc. dr. Zahid Lepara + 387 33 298 146
Glavna sestra klinike + 387 33 297 896
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 130
Ambulanta za preglede DIP II sprat + 387 33 297 755
+ 387 33 298 287

Mašinska služba

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Mašinske službe + 387 33 297 002 + 387 33 297 814 masinska.sluzba@kcus.ba
Samostalni stručni saradnik za termoenergetiku + 387 33 297 004
Centralna kotlovnica TEB + 387 33 297 547
Kotlovnica Podhrastovi + 387 33 290 600
Kotlovnica GAP-Jezero + 387 33 566 497
Kotlovnica Fizijatrija-Ilidža + 387 33 771 150
Radionica centralnog grijanja + 387 33 297 269
Samostalni stručni saradnik za mašinsku opremu i instalaciju + 387 33 297 301
Radionica za medicinske gasove, ventilaciju i klimatizaciju + 387 33 297 186
Radionica za rashladnu tehniku + 387 33 298 217
Radionica za bolničku i tehnološku opremu + 387 33 297 199

Neurološka klinika

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. mr. sci. med. dr. Dženita Imamović + 387 33 297 821 neurologija@kcus.ba
Sekretarijat + 387 33 297 354
Glavna sestra klinike + 387 33 298 370
Odjel intenzivne njege i jedinice za moždani udar + 387 33 297 237
Odjel poluintenzivne njege + 387 33 298 055
Odjel kliničke neurologije + 387 33 297 235
+ 387 33 297 236
Odjel za kliničku neurofiziologiju + 387 33 297 363
Odjeljenje dijagnostike i poliklinike: prijemna ambulanta + 387 33 297 361
Odjeljenje dijagnostike i poluklinike : Ambulanta za kontrole + 387 33 297 605
Odjeljenje dijagnostike i poluklinike : EEG kabinet + 387 33 297 227
Kabinet za EMG i EP narudžbe na telefon za EMG i EP + 387 33 297 567
Ambulanta DIP + 387 33 297 624
+ 387 33 297 178
Kabinet za polisomnografiju + 387 33 298 565

Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šef klinike Prim. dr. Dževdet Radončić + 387 33 298 251 + 387 33 298 438 klinikazakardiologiju@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 298 253
III. Interna tehnički sekretar klinike + 387 33 297 500 + 387 33 297 805
Vaskularna Tehnički sekretar + 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za color doppler + 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za hospitalizaciju + 387 33 297 679

OJ za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

Naslov Opis Telefon Fax Email
Administrativni asistent i Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege + 387 33 298 546 kvalitet.sigurnost@kcus.ba
Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege + 387 33 298 560
Stručni saradnik za upravljanje rizikom + 387 33 298 547
+ 387 33 298 548

Disciplina za nauku i nastavu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Enra Suljić – Mehmedika + 387 33 297 884 + 387 33 297 806

OJ za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Enra Suljić – Mehmedika + 387 33 297 884 + 387 33 297 806 institutnir@kcus.ba
Biblioteka i publicistika + 387 33 297 264
+ 387 33 298 514
Služba za naučno-istraživački rad + 387 33 297 407
+ 387 33 298 239
+ 387 33 298 598
Služba za informacione tehnologije + 387 33 297 075
+ 387 33 298 050

Neuropsihijatrijske discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Džubur-Kulenović Alma + 387 33 297 628 + 387 33 298 523

Psihijatrijska klinika

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. sci. med. Amra Memić Serdarević + 387 33 298 034 + 387 33 298 523 psihijatrija@kcus.ba
Sekretarijat + 387 33 297 628
Glavna sestra klinike + 387 33 297 113
Odjel urgentne pihijatrije + 387 33 297 644
Opća psihijatrija + 387 33 297 352
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju + 387 33 297 621
Dnevna bolnica + 387 33 297 228

Služba za održavanje medicinskih uređaja

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Službe za medicinsku opremu Jasmin Vražalica, dipl. ing. el. + 387 33 298 260 + 387 33 297 814 medicinska.oprema@kcus.ba
Dežurni na dijalizi DIP + 387 33 297 632 (24h)
Dežurni na dijalizi Ilidža + 387 33 625 425 (08-20 osim nedelje)

Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Službe Prof. dr. Adnan Beganović, dipl. fizičar + 387 33 298 808 + 387 33 297 831 adnan.beganovic@kcus.ba
Ekspert za zaštitu od zračenja + 387 33 297 561
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radioterapiji + 387 33 297 294
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici i nuklearnoj medicini + 387 33 297 834
Specijalista medicinske fizike u radioterapiji + 387 33 297 294
Specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici + 387 33 297 831
Specijalista medicinske fizike u nuklearnoj medicini + 387 33 297 834
Medicinski fizičar + 387 33 297 294

Stručne nemedicinske discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Dipl. oec. Amra Karić + 387 33 297 322 + 387 33 297 825

Sektor za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Dijana Kreho, dipl. prav. + 387 33 297 642 + 387 33 297 825 spkop@kcus.ba

Služba za pravne poslove i socijalni rad

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Edisa Hodžić, dipl. prav. + 387 33 298 271 + 387 33 297 825 pravna.služba@kcus.ba
Administracija + 387 33 298 329

Služba za ljudske resurse

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Pehlić Alma, dipl. prav. + 387 33 298 272 + 387 33 297 825

Služba obračuna plaća

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Bahto Adis, dipl. oec. + 387 33 297 344 + 387 33 298 705
Referenti za obračun plaća +387 33 298 275
+387 33 298 452
+387 33 298 070
+387 33 297 970
+387 33 297 063
+387 33 297 065
+387 33 297 066
+387 33 297 067

Služba za opće poslove

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Tabaković Almir, dipl. prav. + 387 33 297 642 + 387 33 297 809
Služba za opće poslove + 387 33 297 336

Sektor za računovodstvo, plan i analizu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Salman Elzana, dipl. ecc. + 387 33 297 243 + 387 33 206 729 rukovodilac.finansija@kcus.ba

Služba za finansijske poslove

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Jahić Aiša, bach.posl.ekonomije + 387 33 297 711
Local : 7711
+ 387 33 297 871 pl.promet@kcus.ba
Stručni saradnik za fakturisanje + 387 33 297 057 + 387 33 297 830
Stručni saradnik za blagajničko poslovanje + 387 33 298 002
Samostalni referent + 387 33 297 055
Referenti + 387 33 297 389
+ 387 33 298 041
+ 387 33 298 223
Centralna blagajna + 387 33 297 265

Služba knjigovodstva

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Mavraković Amir, dipl. ecc. + 387 33 298 090 + 387 33 206 729 amir.mavrakovic@kcus.ba
Samostalni finansijski knjigovođa + 387 33 297 639
Samostalni finansijski knjigovođa + 387 33 298 091

Služba za plan i analizu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Anel Pindžo, BA + 387 33 298 037 + 387 33 206 729
Referenti službe + 387 33 298 331
+ 387 33 297 349
+ 387 33 297 219
+ 387 33 297 331

Služba IKT

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Adnan Demirović, dipl. ing. el. + 387 33 297 166 + 387 33 298 814 adnan.demirovic@kcus.ba
SAP podrška + 387 33 298 604
+387 33 297 202
almir.sehovic@kcus.ba
adnan.akagic@kcus.ba
Dežurni servisni centar : prijava kvarova + 387 33 297 111
Administracija + 387 33 297 210

Služba investicija

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe v.d. Franjo Soldo dipl.ing.građ. + 387 33 298 140 + 387 33 297 070 sluzba.cmb@kcus.ba
Inženjeri + 387 33 298 140
+ 387 33 298 205
+ 387 33 298 686
+ 387 33 298 710

Sektor zajedničkih službi

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Mr. sci. Aginčić Samira, dipl. ing. el. + 387 33 297 905 + 387 33 226 134 samira.agincic@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 397
Služba klinička ishrana + 387 33 297 182
Šef službe transporta + 387 33 297 185 + 387 33 298 040
Dispečer + 387 33 298 450
Šef službe vešeraja + 387 33 297 266
Služba vešeraja + 387 33 297 365

Sektor zaštite

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Skalonjić Eldin, dipl. kriminalist + 387 33 298 692 + 387 33 444 881 sektor.zastite@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 298 692 + 387 33 444 881 sektor.zastite@kcus.ba
Unutrašnja služba za zaštitu imovine i lica + 387 33 297 208
+ 387 33 298 499
+ 387 33 298 154
unutrasnja.sluzba@kcus.ba
Intervencija + 387 33 298 719
+ 387 33 297 200
Dojavni Centar – Video nadzor + 387 33 298 585
+ 387 33 298 586
Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara i CNUS V.d. Šef službe Amar Dautović, dipl.ing.saob.i kom. + 387 33 298 562 sluzba.znrzopcnus@kcus.ba
Zaštita na radu + 387 33 298 707
Zaštita od požara + 387 33 298 592
Zaštita okoliša + 387 33 297 550
Dispečeri CNUS + 387 33 298 344

Tehnički sektor

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Rukovodilac Tehničkog sektora Amra Fazlagić, dipl. ing. građ. + 387 33 298 222 + 387 33 297 814 tehnicki.sektor@ukcs.ba
Sekretar tehničkog sektora + 387 33 297 335
Javne nabavke tehničkog sektora +387 33 298 521
+387 33 298 337
+387 33 298 276
- Advertisement -

NAJNOVIJE

MOŽDA VAS ZANIMA

Na KCUS-u preventivni besplatni pregledi kože 23. maja

U sklopu kampanje „Euromelanoma 2024“ ljekari Klinike za kožne...

Koji vitamini su ženama životno važni s 30 godina, a koji s 40 i 50?

Odabir pravih dodataka često je zbunjujući, jer postoji mnogo...

Jeste li znali da umivanje lica nije nužno dobra stvar

Previše umivanja tokom dana donosi više problema nego benefita....

Koje su to zdravstvene koristi aronije?

Aronija nudi mnoštvo zdravstvenih koristi i smatra se jednim...

Fitnes savjeti za žene starije od 50 godina

Ako ste bili fizički aktivni prije 50-te, to je...