Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu – kontakt, adresa, telefon

- Advertisement -

Adresa

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email: info@kcus.ba;
Telefon: + 387 33 29 70 00
Fax: + 387 33 26 59 10

Centralna sterilizacija

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef OJ Prof. dr. Adnana Talić – Tanović + 387 33 297 677
Glavni tehničar + 387 33 298 187 + 387 33 298 840 sterilizacija@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 298 422
Sterilizacija + 387 33 298 188

Elektro služba

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Elektro službe Ćamil Durović , dipl. ing. el. + 387 33 297 040 + 387 33 297 814 elektro.sluzba@kcus.ba
Dežurni električari krug Koševo (24 sata) + 387 33 297 215
Dežurni električari Jezero (24 sata) + 387 33 566 422
DIP Dežurni električar + 387 33 566 422

Građevinska služba

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Građevinske službe + 387 33 298 593 + 387 33 297 814 muhamed.kadrić@kcus.ba
Građevinsko-zanatski radovi + 387 33 297 140
Hortikultura i infrastruktura + 387 33 298 593
Hidroinstalacije + 387 33 298 593
RADIONICA – Stolarska + 387 33 297 151
RADIONICA – Bravarska + 387 33 297 787
RADIONICA – Molerska + 387 33 298 200
RADIONICA – Vrtlarska + 387 33 298 201
RADIONICA – Vodoinstalateri + 387 33 297 220
RADIONICA – Limarska + 387 33 298 199

Klinička apoteka

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Kliničke apoteke Mr. ph. Dubravka Aleksić – Jovanović + 387 33 297 097
Sekretar
+ 387 33 297 224
+ 387 33 266 840
+ 387 33 298 308 kapoteka@kcus.ba
Glavni tehničar + 387 33 298 096
Šef službe za prijem i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava i pomagala + 387 33 297 562
Šef galenskog laboratorija + 387 33 298 045
Šef službe za nabavku i obradu podatakaa + 387 33 298 142
Galenski laboratorij + 387 33 297 347
+ 387 33 298 596
+ 387 33 298 728
Služba za nabavu, javnu nabavku i obradu podataka + 387 33 298 444
+ 387 33 298 445
+ 387 33 297 978
+ 387 33 298 520
+ 387 33 298 537
+ 387 33 298 030
+ 387 33 297 875
+ 387 33 266 841
+ 387 33 298 745
+ 387 33 298 715
Služba za prijem i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava + 387 33 297 312
+ 387 33 297 092
+ 387 33 298 250
+ 387 33 298 028
Expedit + 387 33 297 899
Šef odjela kliničke farmakologije + 387 33 298 400
Odjeljenje klinička farmakologija + 387 33 297 077
+ 387 33 297 078
+ 387 33 298 537

Klinička biohemija sa imunologijom

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef OJ Klinička biohemija sa imunologijom Prim. Suzana Tihić-Kapidžić, mr. ph. spec. med. biohem + 387 33 297 501
Glavni laborant OJ Klinička biohemija sa imunologijom + 387 33 297 036
Tehnički sekretar OJ Klinička biohemija sa imunologijom + 387 33 297 050 + 387 33 297 844 k.biohemija@kcus.ba
Prijem za venepunkcije i informacije + 387 33 297 313
Prijem za izdavanje nalaza i informacije + 387 33 297 304
Odjeljenje za urgentnu dijagnostiku sa odsjecima + 387 33 297 321
+ 387 33 297 149
Odsjek KUM + 387 33 298 108
Odsjek Centar za Srce + 387 33 298 183
Odsjek Jezero + 387 33 566 514
Laboratorij koagulacija + 387 33 298 325
Odjeljenje standardne kliničke laboratorijske dijagnostike Toksikologija
+ 387 33 297 664
Hormoni štitne žlijezde
+ 387 33 297 733
Hematologija
+ 387 33 297 358
Hormoni
+ 387 33 297 655
+ 387 33 297 879
Urini
+ 387 33 297 701
Odjeljenje za imunologiju + 387 33 298 081
+ 387 33 297 030
+ 387 33 297 031

Klinička mikrobiologija

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Amela Dedeić – Ljubović + 387 33 297 026 mikrobiologija@kcus.ba
Lokal prijemne službe (prizemlje) + 387 33 297 923
Glavni laborant OJ + 387 33 298 213
Tehnički sekretar + 387 33 297 915 + 387 33 298 525
Lokal prijemne službe (III sprat DIP) + 387 33 298 681
Laboratorij za aerobne bakterijske infekcije + 387 33 298 291
Laboratorij za hemokulture i likvore + 387 33 298 291
Laboratorij za urinarne infekcije + 387 33 298 355
Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih crijevnih infekcija + 387 33 298 248
Laboratorij za seksualno prenosive bolesti + 387 33 298 290
Laboratorij za kontrolu bolničkih infekcija + 387 33 298 289
Laboratorij za mikologiju + 387 33 297 931
Laboratorij za parazitologiju + 387 33 298 248
Laboratorij za virusologiju + 387 33 298 168
Laboratorij za imunodijagnostiku zaraznih bolesti + 387 33 297 920
+ 387 33 298 221
Laboratorij za molekularnu dijagnostiku + 387 33 297 888

Klinička patologija, citologija i humana genetika

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Nurija Bilalović + 387 33 298 364 + 387 33 297 826 kcuspatologija@kcus.ba
Ljekarske sobe DIP III sprat + 387 33 298 364
+ 387 33 297 034
+ 387 33 298 695
+ 387 33 298 263
Ljekarska soba citologa DIP II sprat:
Dr. Silajdžić-Brkić
+ 387 33 297 854
Ljekarska soba + 387 33 298 406
Laboratorija za humanu genetiku + 387 33 298 405

Klinika urgentne medicine

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šefa Klinike Prof. dr Dželaludin Junuzović + 387 33 297 955
Glavna sestra klinike + 387 33 297 979 kum@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 020 + 387 33 250 830
Hirurška ambulanta + 387 33 297 708
Internističa ambulanta + 387 33 297 189

Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. mr. sci. med. dr. Amela Katica Mulalić + 387 33 297 576 + 387 33 297 841
Glavna sestra klinike + 387 33 297 715 anestezija.kcus@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 576 + 387 33 297 841
Intenzivna njega + 387 33 297 131
Ambulanta za terapiju boli + 387 33 298 439
Ambulanta za preoperativne preglede + 387 33 298 447
Internističke ambulante + 387 33 298 237
+ 387 33 297 759
+ 387 33 298 441
Administracija + 387 33 298 443

Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. šefa klinike Prim. dr. Dževdet Radončić + 387 33 298 253
+ 387 33 298 251
+ 387 33 298 438 klinikazakardiologiju@kcus.ba
Kardiologija 033/297 500 033/297 805
Angiologija 033/297 209
Naručivanje pacijenata za Color Doppler – radnim danom od 9 – 14 sati na + 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za hospitalizaciju – radnim danom od 9 – 14 sati na tel + 387 33 297 679

Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom glave i vrata

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Adnan Kapidžić + 387 33 297 282
Glavna sestra klinike + 387 33 297 348 orlmf@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 196
n/a Ambulanta u DIP-u + 387 33 297 640
+ 387 33 297 175
n/a Kabinet za audiologiju + 387 33 297 657
n/a Kabinet za fonijatriju + 387 33 298 360
n/a Logoped + 387 33 298 288
n/a Bolesnička odjeljenja + 387 33 297 197
+ 387 33 297 198
Dežurni ljekar + 387 33 297 281
+ 387 33 298 614

Klinika za kožne i venerične bolesti

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Emina Kasumagić – Halilović + 387 33 297 012 kozna.klinika@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 262 + 387 33 297 801
Recepcija + 387 33 297 263
Kabinet za alergologiju + 387 33 297 176
Dežurni ljekar + 387 33 298 374
Kabinet za dermatoskopiju + 387 33 298 375
Prijemna ambulanta + 387 33 297 170
Intervencija + 387 33 298 373

Klinika za dječiju hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Zlatan Zvizdić + 387 33 250 293
Glavna sestra Klinike + 387 33 250 346 djecija.hirurgija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 250 321 + 387 33 250 334
Ambulanta + 387 33 566 414

Klinika za fizijatriju i rehabilitaciju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr sc. Narcisa Vavra – Hadžiahmetović + 387 33 214 156 fizijatrija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 381
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 385
Odjeljenje + 387 33 297 295
Ambulanta + 387 33 297 384
Ljekarske sobe + 387 33 297 652
+ 387 33 298 116
+ 387 33 297 969
+ 387 33 298 464
+ 387 33 297 958
Urodinamika +387 33 298 214
EMG +387 33 298 489
Fizikalna terapija + 387 33 296 536
Okupaciona terapija +387 33 297 022
Glavni fizioterapeut +387 33 297 086
Medicinska dokumentacija +387 33 297 023
Lokalitet Ilidža +387 33 771 140

Internističke discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor internističke discipline Prof. dr. Senija Rašić + 387 33 298 505
local : 8505
Tehnički sekretar + 387 33 297 123
local : 7123

Klinika za gastroenterohepatologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. sc. Amra Puhalović + 387 33 297 246
Tehnički sekretar + 387 33 297 246 + 387 33 297 822
+ 387 33 297 823
gastro@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 298 180
Odjeljenje za kliničku hepatologiju + 387 33 297 242
Odjeljenja za kliničku gastroenterologiju sa dijagnostičkom i terapeutskom endoskopijom + 387 33 297 758
Ambulanta DIP + 387 33 297 659

Disciplina za ginekologiju i porodiljstvo

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof.dr. Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović + 387 33 566 454

Klinika za ginekologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. dr. Senad Murtezić + 387 33 566 454 +387 33 213 861
+387 33 566 528
ginekologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 250 263
Tehnički sekretar klinike + 387 33 566 454
Centrala + 387 33 250 250
Prijemna ambulanta + 387 33 250 256
Recepcija + 387 33 566 535
Odjeljenje ginekologije + 387 33 250 343
Intenzivna njega + 387 33 250 266
Dijagnostika i poliklinika – UZ kabinet + 387 33 250 285
Bračni sterilitet + 387 33 250 254
Kolposkopija i citologija +387 33 250 292
+ 387 33 250 274

Klinika za hematologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. sci. dr. Alma Sofo – Hafizović + 387 33 297 948 + 387 33 298 742 hematologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 930
Sekretarijat + 387 33 297 160
Odjeljenje za transplantaciju koštane srži + 387 33 297 240
+ 387 33 297 307
Intenzivna njega + 387 33 297 929
Odjeljenje za visokodoznu terapiju + 387 33 297 929
Odjeljenje za transplataciju matičnih stanica + 387 33 297 240
Odjeljenje za kliničku hematologiju i hemoterapiju + 387 33 297 119
+ 387 33 297 128
Dnevni hematološki tretman + 387 33 297 241
Ljekarske sobe + 387 33 297 305
+ 387 33 297 965
+ 387 33 297 580
+ 387 33 298 122
+ 387 33 297 135
Hematološko savjetovalište + 387 33 297 161
Recepcija-Kartoteka DIP + 387 33 297 288
Soba dežurnog ljekara + 387 33 297 128
Apoteka + 387 33 297 124
Prijemna ambulanta + 387 33 298 744
Recepcija + 387 33 298 120
PROČITAJTE JOŠ:  Hrvatska povlači dvije serije Ibuprofena iz apoteka

Klinika za hemodijalizu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Klinike Dr. sci. med. Amela Bećiragić + 387 33 298 166 + 387 33 298 225
Glavna sestra Klinike + 387 33 297 159
Ljekarske sobe +387 33 297 039
+387 33 297 039
+387 33 297 168
+387 33 298 089
+387 33 298 046
Klinika za hemodijalizu dijalizne sale +387 33 297 169
+387 33 297 188
+387 33 298 208
Glavna sestra odjeljenja dnevna bolnica + 387 33 298 304
Sala + 387 33 298 358
Medicinska dokumentacija + 387 33 298 207
Šef odjeljenja “Satelitski dijalizni centar Ilidža” Prim. dr. Avdić Emir + 387 33 298 304
Glavna sestra odjeljenja “Satelitski dijalizni centar Ilidža” + 387 33 298 358

Klinika za infektivne bolesti

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šef Klinike Dr. sci. med. Rusmir Baljić + 387 33 297 019 + 387 33 297 214 klinikazainfektivnebolesti@gmail.com
Glavna sestra Klinike + 387 33 297 355
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 019
Specijalističke ambulante sa savjetovalištima + 387 33 298 495
Prijemno – trijažna ambulanta + 387 33 297 250
Intenzivna – poluintenzivna njega + 387 33 297 346
Odjel Kliničke infektologije, HIV/AIDS + 387 33 297 251

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Klinike Doc. dr. sci. med. dr. Nermir Granov + 387 33 297 041
Glavna sestra klinike + 387 33 298 385 + 387 33 298 436 kardiovaskularna.hirurgija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 941 + 387 33 298 522
Šef odjeljenja za kardiohirurgiju Prof. dr. Ilirijana Haxhibeqiri Karabdić + 387 33 298 311
Šef odjeljenja za vaskularnu hirurgiju Doc.dr. Nedžad Rustempašić + 387 33 298 311
Šef odjeljenja za intenzivnu njegu Prof. dr. Ermina Mujičić + 387 33 298 178
Šef odjeljenja ambulantno dijagnostičkog odjela Doc. dr. Amel Hadžimehmedagić + 387 33 298 311
Ambulanta kardiohirurška + 387 33 298 197
Ambulanta kardiološka + 387 33 298 101
Ambulanta za elektrostimulaciju + 387 33 298 219
Ambulanta vaskularna + 387 33 298 101
Odjeljenje intenzivne njege + 387 33 298 172
+ 387 33 298 174
Odjeljenje za vaskularnu i kardiohirurgiju + 387 33 298 403

Klinika za nefrologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Damir Rebić + 387 33 297 043 + 387 33 297 816 nefrologija@kcus.ba
Glavna sestra Klinike + 387 33 297 925 + 387 33 297 817
Odjel kliničke nefrologije + 387 33 297 223
Odjel specifične njege + 387 33 297 310
Šef odjela kliničke nefrologije Prim. dr. sc. dr Jasminka Džemidžić + 387 33 297 154
Šef Odjela specifična njega Doc.dr Snežana Unčanin + 387 33 298 158
Nefrološko savjetovalište + 387 33 297 155
+ 387 33 298 361
Dežurni ljekar + 387 33 297 158
Ljekarske sobe + 387 33 297 400
+ 387 33 297 401
+ 387 33 297 402
+ 387 33 298 738
+ 387 33 298 160

Hirurške discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Dželaludin Junuzović + 387 33 298 777
Tehnički sekretar + 387 33 298 777
+ 387 33 297 134

Klinika za neurohirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc.dr.sci. med. Haso Sefo + 387 33 297 021 + 387 33 297 820
+ 387 33 298 110
neurohirurgija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 298 133
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 317
Ambulanta klinike (dip) + 387 33 297 651

Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Amela Begić + 387 33 298 568 nuk.medicina@kcus.ba
Glavna sestra klinika + 387 33 297 167
Tehnički sekretar klinike + 387 33 298 338
+ 387 33 298 321
+ 387 33 298 246
+ 387 33 298 532
Odjeljenje za oboljenja štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju + 387 33 297 340
PET/CT odjelenje + 387 33 298 330 + 387 33 298 330
Odjeljenje za dijagnostiku “in vivo” (PET/CT i gama kamera) + 387 33 298 330
+ 387 33 330 310
+ 387 33 298 330 nuk.medicina@kcus.ba
Odjeljenje za radionuklidnu terapiju + 387 33 298 387 + 387 33 298 380 radionuklidni-odjel@hotmail.com

Klinika za očne bolesti

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Amila Alikadić – Husović + 387 33 297 217
Glavna sestra klinike + 387 33 297 767 advija.kadric@kcus.ba
ocna.klinika@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 217 + 387 33 297 818
Ambulanta klinike + 387 33 297 763

Klinika za onkologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šef klinike Prof. dr.Semir Bešlija + 387 33 297 356 onkologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 775 + 387 33 298 526
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 673
Recepcija + 387 33 297 180
Ambulanta + 387 33 297 963
+ 387 33 298 054
+ 387 33 297 008
+ 387 33 297 978
+ 387 33 297 047
+ 387 33 297 276
Odjel medicinske onkologije + 387 33 298 195
Odjel radijacijske onkologije + 387 33 298 414

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. dr. sci. med.Jusuf Šabanović + 387 33 298 284 + 387 33 298 528 abdominalna.hirurgija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 297 954
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 134
Prijemna ambulanta klinike + 387 33 298 440
Odjeljenje Hepatobilijarna hirurgija C1-2 + 387 33 297 326
Odjeljenje Gastrointestinalna hirurgija C4-5 + 387 33 297 327
Odjeljenje Minimalno invazivne hirurgije sa op. salama C9 + 387 33 297 274
Odjeljenje Glandularno odjeljenje C8 + 387 33 297 205
Ambulanta glandularnog odjeljenje C8 + 387 33 297 211
Ljekarske sobe + 387 33 297 555

Klinika za ortopediju i traumatologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Đemil Omerović + 387 33 297 600
+ 387 33 298 014
Glavna sestra klinike + 387 33 297 292 ortotrauma@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 600
Ambulantno – poliklinički trakt + 387 33 297 315
Ambulantadječijeg odjeljenja + 387 33 298 145
Intenzivna njega sa operacionim salama + 387 33 297 670
Spinalno odjeljenje sa endoprotetikom + 387 33 297 658
+ 387 33 297 626
Dječije odjeljenje + 387 33 297 617
Septično odjeljenje + 387 33 297 636
Odjeljenje za maligna oboljenja koštanih sistema + 387 33 297 367

Disciplina za zdravlje djeteta

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Edo Hasanbegović + 387 33 566 428 + 387 33 566 525 pedijatrija@kcus.ba

Pedijatrijska klinika 1

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Danka Pokrajac + 387 33 566 428 + 387 33 566 525 pedijatrija@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 566 428
Glavna sestra klinike + 387 33 566 429
Centrala + 387 33 566 400
Prijemna ambulanta + 387 33 566 435
Recepcija + 387 33 566 498
ODJEL I Kardiologija + 387 33 566 452
ODJEL I Kardiološko savjetovalište + 387 33 566 405
ODJEL II Endokrinologija + 387 33 566 478
ODJEL II Alergoimunoreumatologija + 387 33 566 501
ODJEL II Endokrinološko savjetovalište + 387 33 566 490
ODJEL II Alergoimunoreumatološko savjetovalište + 387 33 566 508
ODJEL III Gastroenterohepatologija + 387 33 566 499
ODJEL III Gastroenterohepatološko savjetovalište + 387 33 566 510

Pedijatrijska klinika 2

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. Feriha Hadžagić-Ćatibušić + 387 33 566 428 + 387 33 566 525 pedijatrija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 566 428
Centrala + 387 33 566 400
Prijemna ambulanta + 387 33 566 435
Recepcija + 387 33 566 498
ODJEL I Neonatalna intenzivna njega i terapija + 387 33 566 437
ODJEL I Neonatologija + 387 33 566 453
ODJEL I Neonatološko savjetovalište + 387 33 566 506
ODJEL II Pedijatrijska intenzivna njege i terapija + 387 33 566 423
ODJEL III Hematoonkologija + 387 33 566 534
ODJEL III Hematoonkološko savjetovalište + 387 33 566 553
ODJEL IV Neuropedijatrija + 387 33 566 456
ODJEL IV Neuropedijatrijsko savjetovalište + 387 33 566 457
ODJEL IV Nefrologija + 387 33 566 524
ODJEL IV Nefrološko savjetovalište + 387 33 566 552
ODJEL IV Pulmologija + 387 33 566 520
ODJEL IV Pulmološko savjetovalište + 387 33 566 509

Klinika za plućne bolesti “Podhrastovi”

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. sc. med. Bakir Mehić + 387 33 290 601 podhrastovi@kcus.ba
Centrala + 387 33 290 600
Prijemna služba u DIP + 387 33 297 934
+ 387 33 297 122
Tehnički sekretar (u radno vrijeme) + 387 33 290 601 + 387 33 290 633

Klinika za porodiljstvo

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. mr. sci. med. dr. Mohamed Abou El Ardat + 387 33 566 454 + 387 33 213 861
+ 387 33 566 528
ginekologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 250 263
Tehnički sekretar klinike + 387 33 566 454
Centrala + 387 33 250 250
Recepcija + 387 33 566 535
Porođajne sale + 387 33 250 259
Porođajne sale + 387 33 250 259
Puerperij + 387 33 250 272
+ 387 33 250 282
Patologija trudnoće + 387 33 250 305
Neonatologija + 387 33 250 269
+ 387 33 250 313
+ 387 33 250 317
Dijagnostika i poliklinika – UZ kabinet + 387 33 250 285

Dijagnostičke discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Sandra Vegar Zubović + 387 33 297 541

Klinika za radiologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Mr. sc. dr. Fuad Zukić + 387 33 297 541 fuad.zukic@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 541 + 387 33 297 811
Recepcija za izdavanje nalaza + 387 33 297 533
Recepcija MRI + 387 33 298 226
MRI Dijagnostika + 387 33 298 229
Angiosala + 387 33 298 496
+ 387 33 298 483
Interventna i vaskularna dijagnostika + 387 33 298 401
Pedijatrijska radiologija + 387 33 297 731
Glavni tehničar Klinike + 387 33 297 548
+ 387 33 297 007
RTG kabinet na Ortopediji + 387 33 297 674
RTG kabinet na Pedijatriji + 387 33 566 400
RTG kabinet na KUM-u + 387 33 297 768
PROČITAJTE JOŠ:  Jabuka dnevno čuva naše zdravlje

Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prof. dr. sci. Sanela Salihagić + 387 33 297 024
Glavna sestra klinike + 387 33 297 025 plasticna.hirugija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 277
Ambulanta klinike (DIP) + 387 33 297 765

Klinika za torakalnu hirurgiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. Ilijaz Pilav + 387 33 297 229
Glavna sestra klinike + 387 33 297 937 torakalna.hirurgija@kcus.ba
Ambulanta za preglede DIP I. sprat + 387 33 297 904
+ 387 33 298 135

Klinika za urologiju

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šefa klinike Doc. dr. Zahid Lepara + 387 33 298 146
Glavna sestra klinike + 387 33 297 896
Tehnički sekretar klinike + 387 33 297 130
Ambulanta za preglede DIP II sprat + 387 33 297 755
+ 387 33 298 287

Mašinska služba

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Mašinske službe + 387 33 297 002 + 387 33 297 814 masinska.sluzba@kcus.ba
Samostalni stručni saradnik za termoenergetiku + 387 33 297 004
Centralna kotlovnica TEB + 387 33 297 547
Kotlovnica Podhrastovi + 387 33 290 600
Kotlovnica GAP-Jezero + 387 33 566 497
Kotlovnica Fizijatrija-Ilidža + 387 33 771 150
Radionica centralnog grijanja + 387 33 297 269
Samostalni stručni saradnik za mašinsku opremu i instalaciju + 387 33 297 301
Radionica za medicinske gasove, ventilaciju i klimatizaciju + 387 33 297 186
Radionica za rashladnu tehniku + 387 33 298 217
Radionica za bolničku i tehnološku opremu + 387 33 297 199

Neurološka klinika

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Prim. mr. sci. med. dr. Dženita Imamović + 387 33 297 821 neurologija@kcus.ba
Sekretarijat + 387 33 297 354
Glavna sestra klinike + 387 33 298 370
Odjel intenzivne njege i jedinice za moždani udar + 387 33 297 237
Odjel poluintenzivne njege + 387 33 298 055
Odjel kliničke neurologije + 387 33 297 235
+ 387 33 297 236
Odjel za kliničku neurofiziologiju + 387 33 297 363
Odjeljenje dijagnostike i poliklinike: prijemna ambulanta + 387 33 297 361
Odjeljenje dijagnostike i poluklinike : Ambulanta za kontrole + 387 33 297 605
Odjeljenje dijagnostike i poluklinike : EEG kabinet + 387 33 297 227
Kabinet za EMG i EP narudžbe na telefon za EMG i EP + 387 33 297 567
Ambulanta DIP + 387 33 297 624
+ 387 33 297 178
Kabinet za polisomnografiju + 387 33 298 565

Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Šef klinike Prim. dr. Dževdet Radončić + 387 33 298 251 + 387 33 298 438 klinikazakardiologiju@kcus.ba
Glavna sestra klinike + 387 33 298 253
III. Interna tehnički sekretar klinike + 387 33 297 500 + 387 33 297 805
Vaskularna Tehnički sekretar + 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za color doppler + 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za hospitalizaciju + 387 33 297 679

OJ za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

Naslov Opis Telefon Fax Email
Administrativni asistent i Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege + 387 33 298 546 kvalitet.sigurnost@kcus.ba
Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege + 387 33 298 560
Stručni saradnik za upravljanje rizikom + 387 33 298 547
+ 387 33 298 548

Disciplina za nauku i nastavu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Enra Suljić – Mehmedika + 387 33 297 884 + 387 33 297 806

OJ za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Enra Suljić – Mehmedika + 387 33 297 884 + 387 33 297 806 institutnir@kcus.ba
Biblioteka i publicistika + 387 33 297 264
+ 387 33 298 514
Služba za naučno-istraživački rad + 387 33 297 407
+ 387 33 298 239
+ 387 33 298 598
Služba za informacione tehnologije + 387 33 297 075
+ 387 33 298 050

Neuropsihijatrijske discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Prof. dr. Džubur-Kulenović Alma + 387 33 297 628 + 387 33 298 523

Psihijatrijska klinika

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef klinike Doc. dr. sci. med. Amra Memić Serdarević + 387 33 298 034 + 387 33 298 523 psihijatrija@kcus.ba
Sekretarijat + 387 33 297 628
Glavna sestra klinike + 387 33 297 113
Odjel urgentne pihijatrije + 387 33 297 644
Opća psihijatrija + 387 33 297 352
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju + 387 33 297 621
Dnevna bolnica + 387 33 297 228

Služba za održavanje medicinskih uređaja

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Službe za medicinsku opremu Jasmin Vražalica, dipl. ing. el. + 387 33 298 260 + 387 33 297 814 medicinska.oprema@kcus.ba
Dežurni na dijalizi DIP + 387 33 297 632 (24h)
Dežurni na dijalizi Ilidža + 387 33 625 425 (08-20 osim nedelje)

Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef Službe Prof. dr. Adnan Beganović, dipl. fizičar + 387 33 298 808 + 387 33 297 831 adnan.beganovic@kcus.ba
Ekspert za zaštitu od zračenja + 387 33 297 561
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radioterapiji + 387 33 297 294
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici i nuklearnoj medicini + 387 33 297 834
Specijalista medicinske fizike u radioterapiji + 387 33 297 294
Specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici + 387 33 297 831
Specijalista medicinske fizike u nuklearnoj medicini + 387 33 297 834
Medicinski fizičar + 387 33 297 294

Stručne nemedicinske discipline

Naslov Opis Telefon Fax Email
Direktor discipline Dipl. oec. Amra Karić + 387 33 297 322 + 387 33 297 825

Sektor za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Dijana Kreho, dipl. prav. + 387 33 297 642 + 387 33 297 825 spkop@kcus.ba

Služba za pravne poslove i socijalni rad

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Edisa Hodžić, dipl. prav. + 387 33 298 271 + 387 33 297 825 pravna.služba@kcus.ba
Administracija + 387 33 298 329

Služba za ljudske resurse

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Pehlić Alma, dipl. prav. + 387 33 298 272 + 387 33 297 825

Služba obračuna plaća

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Bahto Adis, dipl. oec. + 387 33 297 344 + 387 33 298 705
Referenti za obračun plaća +387 33 298 275
+387 33 298 452
+387 33 298 070
+387 33 297 970
+387 33 297 063
+387 33 297 065
+387 33 297 066
+387 33 297 067

Služba za opće poslove

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Tabaković Almir, dipl. prav. + 387 33 297 642 + 387 33 297 809
Služba za opće poslove + 387 33 297 336

Sektor za računovodstvo, plan i analizu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Salman Elzana, dipl. ecc. + 387 33 297 243 + 387 33 206 729 rukovodilac.finansija@kcus.ba

Služba za finansijske poslove

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Jahić Aiša, bach.posl.ekonomije + 387 33 297 711
Local : 7711
+ 387 33 297 871 pl.promet@kcus.ba
Stručni saradnik za fakturisanje + 387 33 297 057 + 387 33 297 830
Stručni saradnik za blagajničko poslovanje + 387 33 298 002
Samostalni referent + 387 33 297 055
Referenti + 387 33 297 389
+ 387 33 298 041
+ 387 33 298 223
Centralna blagajna + 387 33 297 265

Služba knjigovodstva

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Mavraković Amir, dipl. ecc. + 387 33 298 090 + 387 33 206 729 amir.mavrakovic@kcus.ba
Samostalni finansijski knjigovođa + 387 33 297 639
Samostalni finansijski knjigovođa + 387 33 298 091

Služba za plan i analizu

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Anel Pindžo, BA + 387 33 298 037 + 387 33 206 729
Referenti službe + 387 33 298 331
+ 387 33 297 349
+ 387 33 297 219
+ 387 33 297 331

Služba IKT

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe Adnan Demirović, dipl. ing. el. + 387 33 297 166 + 387 33 298 814 adnan.demirovic@kcus.ba
SAP podrška + 387 33 298 604
+387 33 297 202
almir.sehovic@kcus.ba
adnan.akagic@kcus.ba
Dežurni servisni centar : prijava kvarova + 387 33 297 111
Administracija + 387 33 297 210

Služba investicija

Naslov Opis Telefon Fax Email
Šef službe v.d. Franjo Soldo dipl.ing.građ. + 387 33 298 140 + 387 33 297 070 sluzba.cmb@kcus.ba
Inženjeri + 387 33 298 140
+ 387 33 298 205
+ 387 33 298 686
+ 387 33 298 710

Sektor zajedničkih službi

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Mr. sci. Aginčić Samira, dipl. ing. el. + 387 33 297 905 + 387 33 226 134 samira.agincic@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 297 397
Služba klinička ishrana + 387 33 297 182
Šef službe transporta + 387 33 297 185 + 387 33 298 040
Dispečer + 387 33 298 450
Šef službe vešeraja + 387 33 297 266
Služba vešeraja + 387 33 297 365

Sektor zaštite

Naslov Opis Telefon Fax Email
Rukovodilac sektora Skalonjić Eldin, dipl. kriminalist + 387 33 298 692 + 387 33 444 881 sektor.zastite@kcus.ba
Tehnički sekretar + 387 33 298 692 + 387 33 444 881 sektor.zastite@kcus.ba
Unutrašnja služba za zaštitu imovine i lica + 387 33 297 208
+ 387 33 298 499
+ 387 33 298 154
unutrasnja.sluzba@kcus.ba
Intervencija + 387 33 298 719
+ 387 33 297 200
Dojavni Centar – Video nadzor + 387 33 298 585
+ 387 33 298 586
Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara i CNUS V.d. Šef službe Amar Dautović, dipl.ing.saob.i kom. + 387 33 298 562 sluzba.znrzopcnus@kcus.ba
Zaštita na radu + 387 33 298 707
Zaštita od požara + 387 33 298 592
Zaštita okoliša + 387 33 297 550
Dispečeri CNUS + 387 33 298 344

Tehnički sektor

Naslov Opis Telefon Fax Email
V.D. Rukovodilac Tehničkog sektora Amra Fazlagić, dipl. ing. građ. + 387 33 298 222 + 387 33 297 814 tehnicki.sektor@ukcs.ba
Sekretar tehničkog sektora + 387 33 297 335
Javne nabavke tehničkog sektora +387 33 298 521
+387 33 298 337
+387 33 298 276
- Advertisement -

NAJNOVIJE

MOŽDA VAS ZANIMA

Hrvatska povlači dvije serije Ibuprofena iz apoteka

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila je...

Osim što lijepo miriše, lavanda je dobra za zdravlje

Osim protivupalnog, antioksidativnog i antibakterijskog djelovanja, lavanda je jedinstvena...

Ove namirnice će vas najbolje zasititi

Ovi obroci će vas najbolje zasititi, piše portal Prvo...

Jabuka dnevno čuva naše zdravlje

Vjerovatno vam je poznat izraz: “Jabuka dnevno drži doktora...

Ovo bobičasto voće je najveći prijatelj mozga

Konzumiranjem čaše i po cijeđenog soka od borovnice svakoga...