Kontakt telefon i adresa: Ambulanta porodične medicine – Dom zdravlja Kantona Sarajevo

- Advertisement -

Ambulante porodične medicine JUDZKS

OJ Dom zdravlja Centar (centrala 033 292 500)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Vrazova 11, tel. 033/292-672, 033 292 637 radno vrijeme : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Jablanička, Fehima ef. Čurčića 3, tel. 033 226 780; 033/ 221 256; radno vrijeme : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Urijan dedina, Urijan dedina 81, tel. 033/666 459, radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Cicin han, Cicin han 130, tel. 033/206 633, radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Mejtaš, Mehmed paše Sokolovića 13, tel. 033/261 275 , radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Čekaluša, Čekaluša 41, tel. 033/200 126 , radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Višnjik, Bolnička 8a, tel. 033/201 855 , radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Breka, Himze Polovine bb, tel. 033/261-285, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00

Područna ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26, tel. 033/260-780; tel. dispanzer za predškolsku djecu: 033/260-781, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00

Područna ambulanta Ciglane, Husrefa Redžića 11, tel. 033/213-961, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00

Područna ambulanta Koševsko brdo, Braće Begić 6, tel. 033/566-893; radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30; II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Šip, Dejzina Bikića 8, tel. 033/486-691, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Koševo II, Marcela Šnajdera 9A, tel. 033/668-288, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrastovi- Mrkovići, Panjina Kula 78, tel. 033/574-251; radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Stari Grad (033 278 600, 033 278 612 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Alajbegovića 1, tel. 033/ 278 600, 033/ 278 612;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Bistrik, Bakarevića 1, tel. 033/236 583; I smjena ponedeljak, srijeda, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Safvet-beg Bašagić, Safvet-bega Bašagića 75, tel. 033/536 580;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena srijeda  od 15:00 do 17:30.

Područna ambulanta Sedrenik, Alije Nametka bb, tel. 033/535 614;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Vratnik, Bakije sokak 1, tel. 033/531 663;  radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda i petak  od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrid, Iza Hrida, tel. 033/574 180;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 13:00 do 16:00.

Područna ambulanta Baščaršija, Prote Bakovića 2, tel. 033/237 324;  radno vrijeme: od 07:30 do 14:30, od ponedeljka do petka.

Područna ambulanta Kovači, Evlije Čelebije bb, tel. 033/536 333;  radno vrijeme:  srijeda od 10:30 do 14:30.

Područna ambulanta Gazin Han, Moščanica bb, tel. 033/274 180;  radno vrijeme: I smjena ponedeljak, srijeda, četvrtak, petak od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Širokača, Za beglukom 65, tel. 033/410 805 ;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 16:30 do 20:00.

Područna ambulanta Toka-Džeka, Toka bb, tel. 033/236 424 ;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 15:00, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Logavina, Karpuzova 5, tel. 033/239 130 ;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Novi Grad ( 033 704 800 centrala Centralni objekat; 033 277 613 centrala lokalitet Saraj polje)

Centralni objekat, Služba porodične medicine ,Bulevar Meše Selimovića 2, tel. 033/ 704 953, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

PROČITAJTE JOŠ:  Hrvatska povlači dvije serije Ibuprofena iz apoteka

Područna ambulanta Dobrinja I, Omladinskih radnih brigada, tel. 033/235 563;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Dobrinja II, Hamdije Kapidžića, tel. 033/460 978;  radno vrijeme: I smjena utorak, srijeda, četvrtak od 07:30 do 14:30, II smjena ponedeljak i petak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Saraj polje, X transverzale bb, tel. 033/277 633;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Alipašino polje B faza, Trg ZAVNOBIH-a 23 , tel. 033/546 922;  radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak petak  I smjena od 07:30 do 14:30

Područna ambulanta Alipašino polje A faza, Trg međunarodnog prijateljstva 7, tel. 033/464 155;  radno vrijeme: utorak, srijeda i petak I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Švrakino selo, Safeta Hadžića bb, tel. 033/ 717 635;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Buća potok, Adema Buće 19 , tel. 033/ 714 565;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Alipašin most I, Safeta Zajke bb, tel. 033/ 464 311;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Sokolje, Numan-paše Ćuprilića 17, tel. 033/ 631 555;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Aerodromsko naselje, Rudolfa Rude Tomića 1, tel. 033/ 455 447;  radno vrijeme: četvrtkom od 07:30 do 14:30. Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u najbliže ambulante Dobrinja I i I ili na lokalitet Saraj Polje.

Područna ambulanta Rajlovac, Rajlovačka cesta 30, tel. 033/ 590 787;  radno vrijeme: ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30, srijedom od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Bojnik, Butilska do br. 3 , tel. 033/ 516 315;  radno vrijeme: utorak od 07:30 do 14:30.

Područna ambulanta Alipašin most II, Kasima Hadžića do br. 6 , tel. 033/ 658 399;  radno vrijeme: ponedeljak, utorak i četvrtak od 07:30 do 15:00.

Područna ambulanta Briješće, Viteška do br. 4, tel. 033/ 672 110;  radno vrijeme: utorak i srijeda od 07:30 do 14:30. Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u najbližu ambulantu Rajlovac ili u centralni objekat.

Područna ambulanta Aneks, Muftije Džabića br. 2, tel. 033/ 656 856;  radno vrijeme: ponedeljak od 07:30 do 14:30. Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u najbližu ambulantu Švrakino selo ili u centralni objekat.

Područna ambulanta Miljacka, Džemala Bijedića 160, tel. 033/ 221 256;  radno vrijeme: ponedeljak, utorak, četvrtak, petak od 07:30 do 15:00, srijeda od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo (033 724 700 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Bihaćka 2, tel. 033/724 784, 033 724 790, 033 724 708;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Pofalići, Humska 67, tel. 033/ 654 910  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Velešići I, Muhameda ef. Pandže bb, tel. 033/ 814 566  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Trg heroja,  Trg heroja 2-a, tel. 033/ 661 134  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Kovačići,  Grbavička 4-b, tel. 033/ 665 375  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Grbavica I,  Grbavička 131, tel. 033/ 721 920, 033/721 928  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Vraca,  Derviša Numića 70, tel. 033/ … … radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Kalesijska,  Kalesijska 2, tel. 033/ 651 995, radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Ilidža (033 773 600 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Mustafe Pintola 1, tel. 033/773 604, 033 773 654, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Rakovica, Rakovička cesta 55, tel. 033/404 645, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda, petak od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

PROČITAJTE JOŠ:  Osim što lijepo miriše, lavanda je dobra za zdravlje

Područna ambulanta Stup I, Bojnička 20, tel. 033/452 921, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda, petak od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrasnica I, Šehitluci 6, tel. 033/580 860, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Butmir, Ilirska bb, tel. 033/685 381, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Sokolović kolonija, Trg 22.aprila 10, tel. 033/510 055, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Stup II, Dobrinjska do br.2, tel. 033/ 638 789, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Otes, Fuada Hadžića do br. 15, tel. 033/ 638 788 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrasnica II, Stari drum 48b, tel. 033/ 429 725 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Blažuj, Vlakovo do br.102a, tel. 033/ 692 283 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Vogošća (033 278 700 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Igmanska 52, tel.033 436 385, 033 436 384, 033 278 700 lok. 701 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Semizovac, Nova cesta 21, tel. 033/ 433 996, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Kobilja glava, 18, tel. 033/ 486 755, radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hotonj, Donji Hotonj 55, tel. 033/ 481 131, radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Rosulje, Rosulje bb, tel. 033/ 431 391, radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak I smjena od 07:30 do 14:30.

OJ Dom zdravlja Hadžići (033 420 109, 033 580 360, centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, 6. mart broj 14, tel.033 580 360, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Pazarić, Bjelašnička 31, tel.033 416 668, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda i petak od 07:30 do 14:30, četvrtak II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Tarčin, 27.juli bb, tel.033 418 822, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30, srijeda II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Binježevo, Binježevo bb, tel.033 519 009, radno vrijeme: I smjena srijeda i petak od 07:30 do 14:30, utorak i četvrtak II smjena od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Ilijaš (033 584 350 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Bogumilska 6, tel.033 584 350, 033 584 352, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Srednje, Srednje bb, tel.033 489 038, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 11:00, srijeda 11:30 do 18:30.

Područna ambulanta Gajevi, Gajevi bb, tel.033 … …, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 11:00, srijeda 11:30 do 18:30.

Područna ambulanta Kamenica, Kamenica bb, tel.033 480 495, radno vrijeme: I smjena utorak od 11:30 do 13:30.

Područna ambulanta Podlugovi, Moševačka 88, tel.033 402 083, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30.

Područna ambulanta Mrakovo, Mrakovo bb, tel.033 429 230, radno vrijeme: I smjena 09:00 do 12:00.

OJ Dom zdravlja Trnovo

Centralni objekat, Trnovo 35, tel.033 439 047, radno vrijeme: ponedeljak-subota od 07:30 do 18:20, nedelja dežura od 07:30 do 15:00.

Područna ambulanta Dejčići, Dejčići 1, tel.033 438 003, radno vrijeme: ponedeljak- petak od 8:00 do 15:00.

Područna ambulanta Šabići, Šabići 3, tel.033 488 112, radno vrijeme: ponedeljak –petak od 08: 00 do 15:00.

- Advertisement -

NAJNOVIJE

MOŽDA VAS ZANIMA

Hrvatska povlači dvije serije Ibuprofena iz apoteka

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila je...

Osim što lijepo miriše, lavanda je dobra za zdravlje

Osim protivupalnog, antioksidativnog i antibakterijskog djelovanja, lavanda je jedinstvena...

Ove namirnice će vas najbolje zasititi

Ovi obroci će vas najbolje zasititi, piše portal Prvo...

Jabuka dnevno čuva naše zdravlje

Vjerovatno vam je poznat izraz: “Jabuka dnevno drži doktora...

Ovo bobičasto voće je najveći prijatelj mozga

Konzumiranjem čaše i po cijeđenog soka od borovnice svakoga...