Izdvojeno

Prosječne plaće u regiji u 2015. godini

0

Najveću prosječnu neto plaću i dalje imaju zaposleni u Republici Sloveniji i ona je u januaru 2015. godine iznosila 1.002,85 eura. To je ujedno i jedina prosječna plaća zaposlenih koja prelazi hiljadu eura na prostoru nekadašnje Jugoslavije, javlja Anadolu Agency (AA).

Istovremeno, prosječna plaća isplaćena u Hrvatskoj istog mjeseca iznosila je 5.656 kuna (742,46 eura), u Crnoj Gori je iznosila 482 eura, Bosni i Hercegovini 828 KM (423,35 eura), Makedoniji 22.407 denara (357,82 eura), a najmanje u Srbiji 39.285 dinara (326,42 eura).

Svi podaci odnose se na prosječne neto plaće isplaćene u januaru 2015. osim za Makedoniju gdje se radi o prosječnoj plaći za decembar 2014. godine. Za Makedoniju još uvijek nema podataka o plaćama za 2015. godinu.

Interesantno je da iako najveća na prostoru bivše Jugoslavije prosjećna neto plaća u Republici Sloveniji od 1.002,85 eura isplaćena u januaru 2015. godine nominalno je bila manja za 1,6, a realno za 0,3 posto u odnosu na decembar 2014. godine.

Istovremeno, prosječna plaća u Sloveniji u januaru ove godine u odnosu na isti mjesec prošle bila je nominalno manja za 0,3 posto, a realno veća za 0,2 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za januar 2015. iznosila je 5.656 kuna (742,46 eura) što je za 103 kune više nego isti mjesec godinu ranije. Prosjećna plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u januaru 2014. godine iznosila je 5.553 kune.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) u Crnoj Gori iznosila je 482 eura. U odnosu na decembar 2014. godine prosječna (neto) zarada u januaru 2015. godine zabilježila je pad od 0,4 posto. Prosječna (neto) zarada u januaru 2015. godine u odnosu na isti mjesec predhodne godine zabilježila je rast od 0,8 posto, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2014. godini zabilježila rast od jedan posto.

LIFE:  Tragične vijesti stižu iz Hercegovine: Preminula dva mlada košarkaša

Nominalni pad za 1,9 posto u odnosu na decembar 2014. godine doživjela je i prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama BiH za januar 2015. godine. Iznosila je 828 KM (423,35 eura).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za januar 2015. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za 1,2 posto.

Kada je u pitanju Makedonija, posljednja registrirana neto plaća za decembar 2014. godine iznosila je 22.407 denara (357,82 eura). Bila je veća u odnosu na onu mjesec ranije, novembar 2014. za 919 denara. Naime, prosječna plaća u novembru 2014. iznosila je 21.588 denara.

Prosječnа zаrаdа bez porezа i doprinosа isplаćenа u jаnuаru 2015. godine u Srbiji je iznosila 39.285 dinаrа (326,42 eura). U poređenju sа prosječnom zаrаdom bez porezа i doprinosа isplаćenom u decembru 2014. godine, nominаlno je mаnjа zа 21,4 post i reаlno je mаnjа zа 21,2 posto.

Istovremeno prosječnа zаrаdа bez porezа i doprinosа isplаćenа jаnuаru 2015. godine nominаlno je većа zа 3,5 posto i reаlno je većа zа 3,4 posto u odnosu nа prosečnu zаrаdu bez porezа i doprinosа isplаćenu u jаnuаru 2014. godine.


You may also like

Comments

Leave a reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.