Oznaka: tjelesna autonomija

Tjelesna autonomija, seksualno i reproduktivno zdravlje su osnovna ljudska prava

Moć žene da ima kontrolu nad vlastitim tijelom je...