2018-01-12
9190 / 0

Tokom 2017. godine pokrenuti projekti usmjereni na razvoj IT poslovnog sektora BiH


0

A

IT poslovni sektor jedna je od najperspektivnijih privrednih grana Bosne i Hercegovine. To dokazuju vrhunski poslovni rezultati domaćih IT kompanija na bosanskohercegovačkom i inostranom tržištu. Ipak, ovaj sektor se suočava i s brojnim preprekama koje otežavaju njegov rast i razvoj.
Bit Alijansa je osnovana 2014. godine kako bi se kreirala jedinstvena organizacija koja će zagovarati interese IT kompanija, a članice dolaze iz najznačajnijih kompanija u sektoru informacionih tehnologija u BiH. Bit Alijansu trenutno čini 27 kompanija koje imaju više od 1.800 zaposlenika u BiH. 

"Bit Alijansa je u 2017. godini pokrenula projekte koji su usmjereni na poboljšanje uslova za razvoj IT poslovnog sektora u BiH. Jedan od ključnih izazova je nedostatak stručnih IT kadrova te razvojnih podsticaja. S druge strane, ovaj poslovni sektor predstavlja značajan ekonomski potencijal za BiH s obzirom na to da je izvozno orijentian i nudi priliku mladima da ostvare svoje profesionalne ambicije u BiH", saopćeno je iz Bit Alijanse. 

Bit Alijansa je u aprilu 2017. godine, u saradnji s Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, organizovala Prvu konferenciju o potencijalima razvoja softverske industrije Bosne i Hercegovine. 

"Bila je to prilika da se predstavnicima vlasti, obrazovnih ustanova, međunarodnih i nevladinih organizacija te široj javnosti predstavi potencijal, ali i problemi sa kojima se domaća softverska industrija susreće. Kada je riječ o legislativi koja se odnosi na ovu privrednu djelatnost, u maju 2017. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Politiku razvoja informacionog društva 2017-2021. u kojoj je softverska industrija dobila poseban značaj u okviru IKT sektora", navodi se u saopćenju Bit Alijanse. 

Također, navode da je novi Zakon o visokom obrazovanju KS omogućio pokretanje dvogodišnjih studijskih programa koji će biti fokusirani na informacione tehnologije i razvoj softvera. 

"U Kantonu Sarajevo formirano je i IT razvojno vijeće putem kojeg su IT kompanije inicirale projekte kao što su formiranje fakulteta informacionih tehnologija pri Univerzitetu u Sarajevu, reformu kurikuluma IT predmeta u osnovnim i srednjim školama te stvaranje uslova za izgradnju tehnološkog parka u Sarajevu. Slična radna tijela će biti pokrenuta u Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom Kantonu te Republici Srpskoj. Bit Alijansa je tokom 2017. godine pokrenula prvo sveobuhvatno istraživanje industrije u saradnji s kompanijom PwC. Rezultati ovog istraživanja bit će korišteni kao input za buduće inicijative Bit Alijanse upućene nadležnim institucijama vlasti, obrazovnim ustanovama i drugim organizacijama", navodi se u saopćenju. 

Ističu da je potrebna saradnja privrede i akademskih institucija kako bi studenti imali priliku na fakultetima steći što više potrebnog znanja za rad u IT sektoru, saradnja privrede i akademskih institucija. 

"Iz tog razloga, Bit Alijansa je tokom godine ostvarila saradnju s fakultetima iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke i Zenice. Kao rezultat ove saradnje, očekuje se unapređenje kurikuluma, pokretanje novih studijskih programa te unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta kako bi bili stvoreni uslovi za upis većeg broja studenata na fakultetima koji nude studijske programe iz oblasti informacionih tehnologija. S ciljem popularizacije IT zanimanja među mladima, u okviru projekta CoderDojo, 260 učenika osnovnih i srednjih škola imalo je priliku besplatno učiti osnove kodiranja u programskim jezicima Python i C#, te kreirati web stranice. CoderDojo škole organizovane su na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zenice, a tokom 2018. godine projekat će se proširiti i na druge gradove u BiH", stoji u saopćenju.

Dodaju da ostvarenje zajedničke vizije nije aktivnost na kojoj će raditi jedna organizacija, kompanija ili državna institucija. 

"Zbog toga je tokom prethodne godine Bit Alijansa radila na kreiranju mreže partnera – vladinih i nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i medijskih kuća te kroz takvu saradnju se stvaraju uslovi za pokretanje značajnih projekata koji će rezultirati kontinuiranim rastom IT poslovnog sektora i privrede BiH kao cjeline. Upravo uz saradnju s partnerskom međunarodnom organizacijom MarketMakers, Bit Alijansa trenutno radi na razvoju web portala za karijerno savjetovanje u oblasti IT-a. S obzirom na sve veći interes za edukaciju i zapošljavanje u IT poslovnom sektoru, cilj ovog projekta je kreiranje jedinstvenog mjesta gdje sve zainteresovane osobe mogu pronaći informacije kako i gdje mogu steći vještine potrebne za zaposlenje u IT sektoru te druge korisne informacije za njihovu buduću IT karijeru", navodi se u saopćenju. 

Ističu da je trenutno na evidenciji službe za zapošljavanje u BiH postoji veliki broj nezaposlenih s univerzitetskim diplomama. 

"Jedan od načina aktiviranja ove potencijalne radne snage je pokretanje intenzivnih edukacijskih programa na kojim bi te osobe stekle dovoljno znanja i vještina za zapošljavanje u IT poslovnom sektoru. Bit Alijansa je tokom 2017. godine inicirala realizaciju ovih projekata prema nadležnim institucijama te je jedan takav program pokrenut u sarajevskoj Općini Centar koji će pohađati 34 nezaposlene osobe. Snaga Bit Alijanse su njene članice i velika mreža partnera. Bez njihovog nesebičnog angažmana i ustupanja vlastitih ljudskih i finansijskih resursa ništa od ovoga ne bilo moguće. Bit Alijansa je tokom prethodne godine postala bogatija za 17 novih članica, a prošlogodišnji rezultati bit će dodatna motivacija za nove projekte i inicijative posvećene razvoju IT poslovnog sektora, kao i društva u cjelini", zaključeno je u saopćenju.