Neophodno povećati priliv investicija iz Kanade

Neophodno povećati priliv investicija iz Kanade

U okviru priprema za diplomatsku misiju, novoimenovani ambasador BiH u Kanadi i nerezidentni za Kubu Srđan Lalić posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi se upoznao o trenutnoj privrednoj i investicijskoj suradnji između dvije zemlje.

U okviru priprema za diplomatsku misiju, novoimenovani ambasador BiH u Kanadi i nerezidentni za Kubu Srđan Lalić posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi se upoznao o trenutnoj privrednoj i investicijskoj suradnji između dvije zemlje.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić je upoznao ambasadora Lalića sa radom Agencije na privlačenju stranih investicija i promociji BiH kao lokacije za investiranje, kao i mogućnosti za ulaganje u BiH.

Istaknuto je da dosadašnji nivo investicija iz Kanade nije na zadovoljavajućem nivou kao ni trgovinska razmjera, te da ekonomska diplomatija treba dati svoj doprinos kako bi se situacija popravila u ovim oblastima.

Od ambasadora se očekuje da uspostavi saradnju sa privrednom komorom Kanade, privrednim strukovnim udruženjima i ostalim relevantnim institucijama kako bi pokušao animirati kanadsku privrednu zajednicu na investiranje u BiH.

Također, se očekuje uspostavljanje kontakata sa bh. dijasporom u Kanadi radi saradnje na ekonomskom planu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *